Може ли да се наложи забрана на гражданин на ЕС да влиза в България?

Какви са правата на гражданинът на ЕС?

Може ли да бъде наложена Принудителна административна мярка (ПАМ) – забрана за влизане в България на гражданин на ЕС?

На гражданин на ЕС може да бъде наложена принудителна административна мярка на основание чл. 26 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства.

Какви могат да бъдат мотивите за издаване на ПАМ?

На практика мотив за издаване на заповедта най-често е обстоятелството, че присъствието на гражданина на ЕС създава истинска, настояща и сериозна заплаха за националната сигурност или за който има данни, че извършва действия против националната сигурност или обществения ред.

Какво трябва да съдържа такава ПАМ за да бъде законосъобразна?

  1. Заинтересованите лица се информират точно и изчерпателно за съображенията, свързани с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве, на които се основава взетото в техния случай решение, освен ако това не противоречи на интересите на държавната сигурност.
  2. Мерките, предприети от съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, трябва да са в съответствие с принципа на пропорционалността и да се основават изключително на личното поведение на въпросното лице. Наличието на предишни наказателни присъди не представлява само по себе си основание за предприемането на такива мерки. Личното поведение на въпросното лице трябва да представлява истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните интереси на обществото. Не се приемат мотиви, които са изолирани от конкретния случай и които се опират на съображения за обща превенция.
  3. Преди да вземе решение за експулсиране на основания, свързани с обществения ред или обществената сигурност, приемащата държава–членка взема предвид продължителността на пребиваване на въпросното лице на нейна територия, неговата/нейната възраст, здравословно състояние, семейно и финансово положение, социална и културна интеграция в приемащата държава–членка и степента на неговите/нейните връзки със страната на произход.

Ако ПАМ не отговаря на горните изисквания?

Важно е да знаете, че имате законова възможно да обжалвате пред Съда Заповедта, с която Ви е наложен ПАМ. Това може да стане в 14-дневен срок от връчването ѝ.

На практика в много от заповедите, въз основа на които се налага ПАМ, решаващия орган, приема, че са налице предпоставките на чл. 26, ал. 1 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, без в действителност да са налице обстоятелства, които по какъв начин биха довели до извода, че е налице истинска, настояща и сериозна заплаха за националната сигурност. Това само по себе си е основание за отмяна.

Имайте предвид, че ако не обжалвате Заповедта, с която Ви е наложена ПАМ, същата ще влезе в законна сила, въпреки че може да не отговаря на законовите изисквания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *