В случай, че съпруг/ата на български гражданин пребивава на територията на Република България без да има законово основание за това, решаващите органи могат да приемат, че е налице незаконен престой. В тези случаи решаващите органи могат да наложат спрямо чужденеца Принудителна административна мярка.

Възможни усложнения във връзка с престоя на чужденец – член на семейство на български гражданин

Съпругът/ата чужденец на български гражданин, има наложена Принудителна административна мярка „Връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“. Какви са правата му?

Нашето решение

В случай, че на съпруг/а на български гражданин, има наложена Принудителна административна мярка „Връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“, същата подлежи на обжалване пред компетентния съд. В случай на налагане на Принудителна административна мярка, обърнете се към POSOLSTVO.EU. Дружеството ни оказва пълна, компетентна и своевременна защита във връзка с наложена Принудителна административна мярка на чужденец, съпруг на български гражданин. Съветваме Ви, в случай, че бъде наложена такава Принудителна административна мярка на чужденец, веднага да се обърнете към POSOLSTVO.EU , тъй като, често заповедите за налагане на принудителни административни мерки съдържат и разпореждане за предварително изпълнение. В последния случай срокът за обжалване на разпореждането за предварително изпълнение е 3-дневен. Производството е двуинстанционно. Имайте предвид, че ако наложената Ви мярка бъде обявена за незаконосъобразна, респ. отменена от Съда, може да търсите и обезщетение за причинените Ви вреди по реда на ЗОДОВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *