Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. След като получи исканата виза чужденецът може да дойде в Република България и може да кандидатства за продължително пребиваване. Според европейското законодателство чужденецът, съпруг на български гражданин може да остане в Република България, в случай, че не притежава виза тип „Д“

Възможни усложнения при кандидатстване за разрешение за продължително пребиваване и нашето решение

В случай, че чужденец, съпруг на български гражданин, който притежава виза тип „Д“, може да дойде в Република България и да получи разрешение за продължително пребиваване. Не знам каква е процедурата за получаване на разрешение.

Нашето решение

На първо място Ви съветваме да се обърнете за съдействие към POSOLSTVO.EU. След като чужденецът влезе в страната ни, лицата, които ще му осигуряват подслон следва да го регистрират в съответната община. След това чужденецът може да подаде документите си за продължително пребиваване. Съветваме Ви това да стане възможно най-бързо, тъй като с получаване на продължително пребиваване, чужденецът ще може да работи законно на територията на Република България, а след 5 години ще може да получи и постоянно пребиваване. POSOLSTVO.EU оказва своевременно бързо и компетентно съдействие във връзка с изготвяне на документите, необходими за получаване на продължително пребиваване. За съжаление обаче самото подаване на заявлението за пребиваване не е лесна задача.

Възможни усложнения при кандидатстване за разрешение за продължително пребиваване, във връзка с липсваща виза тип „Д“ и нашето решение

В случай, че чужденецът – съпруг на български гражданин не притежава изискващата се от закона виза тип „Д“ или същата е с изтекъл срок на валидност може ли да получи исканото разрешение?

Нашето решение

Европейското право гарантира възможността един чужденец да не бъде разделян от семейството си от страната, на територията, на която те пребивават. Затова, в случай, че се намирате в тази хипотеза, следва да се обърнете към POSOLSTVO.EU, тъй като, според българското право такава възможност не е предвидена. В тази хипотеза, освен че ще изготвим изискващите се от закона документи, ще „разясним“ на решаващите органи, че според Европейското законодателство не могат да откажат исканото разрешение. В тези случаи, ако все пак решаващите органи действат против разпоредбите на Европейското законодателство, в зависимост от спецификите на всеки отделен казус сезираме Омбудсмана на Република България, Европейския омбудсман, отправяме преюдициални запитвания, сезираме българските съдилища и т.н. докато чужденецът не се сдобие с исканото разрешение.

Възможни усложнения във връзка с постановяване на принудителна административна мярка в производството по издаване на продължително пребиваване

В случай, че чужденецът, съпруг на български гражданин е незаконно пребиваващ на територията на Република България, но е подал документи за предоставяне на продължително пребиваване, а решаващия орган постанови Принудителна административна мярка на чужденеца.

Нашето решение

В случай, че сте подали документи за продължително пребиваване, но към момента на подаване сте били незаконно пребиваващ на територията на Република България, често решаващите органи налагат различни видове Принудителни административни мерки – най-често връщане в страна на произход. В случай, че имате наложена Принудителна административна мярка, можете да се обърнете към POSOLSTVO.EU за съдействие. POSOLSTVO.EU оказва своевременно, бързо и компетентно обжалване на наложена административна мярка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *