„Изключителни професионалисти,направиха невъзможното и се пребориха за нашите права там,където всички казаха ,че няма шанс да се случат нещата! Благодаря ви за всичко,препоръчвам с две ръце“

– Отзив на наш клиент

По повод работата ни, сме се срещали с наши клиенти чужденци, които са пребивавали на територията на страната ни, дълъг период от време… нелегално. Ирелевантно е какво е основанието за незаконния престой. Същите са ни разказвали, че животът им е страх – всекидневен, ежедневен, с или без причина. Много от тях са прекъснали всякаква връзка със страната си на произход и са създали такава с Република България. Повечето от нашите клиенти са създали и семейство с български гражданин, много от тях имат и деца, много от клиентите ни говорят езика ни, работят, грижат се за семейството си, като всички нас. Една е огромната разлика – техния страх. А страхът им се пренася и разпространява в семейството им, в децата им, в приятели и познати. Те обаче продължават да пребивават нелегално, смятайки, че ако предприемат някакво действие, ще бъдат принудени да напуснат страната ни. Това обаче НЕ е така!

Ние знаем правата Ви и можем да Ви помогнем да ги упражните и защитите!

Нашето решение – узаконяване на престоя

В случай, че сте чуждестранен гражданин, който е член на семейството на български гражданин и сте се намирали на територията на Република България през последните 5 години, Вие може да узаконите престоя си, без да се налага да напускате територията на Република България. Ние можем да Ви помогнем, свържете се с нас за да чуем индивидуалния Ви казус!

Правна уредба

Тази възможност за узаконяване на престой, е уредена в ЗЧРБ, относимите разпоредби изискват пребиваването Ви да е било непрекъснато на територията на Република България през последните пет години. Ирелевантно в случая е основанието, на което сте пребивавали, дали имате разрешено пребиваване към момента, дали изобщо сте имали такова и дали същото е изтекло, кога е изтекло и т.н.

Условия

За приложение на съответната разпоредба, следва чужденецът да:

  1. има качеството на член на семейство и да докаже това (напр. с акт за раждане, удостоверение за сключен граждански брак и др.),
  2. да представи необходимите документи за получаване на пребиваване.

Имайте предвид, че службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно справка за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.

Узаконяване престоя на чужденец, член на семейство на български гражданин – проявление на принципа на зачитане на семеен живот

СЕС, в своята практика неведнъж е констатирал, че съществуват някои особени случаи, при които, въпреки че не се прилагат разпоредбите на правото на ЕС относно правото на пребиваване на гражданите на трети страни и въпреки че съответният гражданин на Съюза не е използвал свободата си на движение, е недопустимо да се откаже право на пребиваване на гражданина на трета държава, член на семейството на посочения гражданин на Съюза. Обратното би довело до накърняване на правата на българския гражданин (и гражданин на ЕС), а именно това, че последния ще се окаже фактически принуден да напусне територията на Съюза като цяло и по този начин ще бъде лишен от възможността действително да упражнява най-съществената част от правата, които му предоставя статутът на гражданин на Съюза.

На основание цитираната съдебна практика на Съда на ЕС, следва да бъде предоставено право на пребиване предвид и съображения, свързани с качеството му на член семейството на български гражданин и/или с оглед на защита на висшия интерес на детето. Безспорно е, че ако един чуждестранен гражданин бъде принуден да напусне страната за да замине до страната си по произход или до която и да е друга страна за да кандидатства и получи виза за дългосрочно пребиваване, ще бъде накърнена целостта на семейството и/или правата на детето му. Същото ще последва и след решение за връщане. Кандидатстването за виза отнема техническо време, в много от случаите заявлението се разглежда в срок от 30 работни дни. Това означава, че семейството ще бъде разделено за повече от месец и половина. Общоизвестно, е че компетентните органи не са длъжни да издадат виза, дори да постановят изцяло незаконосъобразен отказ и същия да бъде обжалван и отменен от съда, това безспорно ще раздели семейството и то за повече от 2 години.

Има и по-лесно решение – Обърнете се към нас! Ние ще Ви съдействаме в цялостната процедура пред компетентната Дирекция „Миграция“, пред Съда, при нужда ще се обърнем към Омбудсмана на РБ и/или Европейския омбудсман. Ще направим и невъзможното за да защитим правата Ви, защото вярваме, че всеки заслужава да живее без страх.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *