Както вече сме посочили в друга наша статия, подаването на Заявление за пребиваване, невинаги е лесна задача. Настоящата статия има за цел да даде яснота относно това колко е важно да се спази законовия срок за подаване на заявление за продължително пребиваване.

Правна уредба относно срока

Според действащото законодателство Заявлението за продължително пребиваване се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

Колко е важно спазването на срока?

Безспорно, с оглед горецитирания законов текст, законодателят е въвел задължението за подаване на заявлението в определен конкретен срок преди изтичането на разрешение срок за пребиваване, с цел заявлението да бъде разгледано от административния орган в срока на действие на даденото преди това разрешение за пребиваване. Именно по тази причина е въведено и задължението за решаващия орган да се произнесе по заявлението в срок до 14 дни, тъй като съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗЧРБ решаващият орган има задължението да се произнесе по заявлението след получаване на писмено становище от ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

Последици от пропускане на срока

В случай, че заявлението е депозирано в след 14-дневния срок преди изтичане на разрешеното пребиваване, заявителят в изключителна степен ще допринесе за отрицателния резултат от разглеждането на заявлението, тъй като с действието си прави обективно невъзможно решаващият орган да се произнесе в срока си.

Какво следва да направите, в случай, че не сте подали заявление в указания срок?

Обърнете се към нас! Ние ще Ви помогнем, в определени случаи и при наличие на законови предпоставки да „санирате“ пропуска си.

15 коментара

 1. Здравейте,
  Гражданин на Узбекистан е пресрочил срока на визата си и при излизанае от България е бил санкциониран с глоба от 500лв. За съжаление съставеният акт не е в наличност и не знаем къде да заплатим глобата.
  Моля за информация или банкова сметка за плащане !
  Поздрави!

  1. Здравейте,
   Съветваме Ви да се обърнете към гранична полиция, откъдето се надяваме да могат да Ви съдействат.
   Имайте предвид и разпоредбата на чл. 10 от ЗЧРБ, а именно:

   Отказва се издаване на виза или влизане в страната на чужденец, когато: има данни, че през последните 5 години е нарушил граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на Република България;

   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 2. Здравейте
  Годеницата ми е от Белорус..
  Искаме да сключим брак, но понеже има 10 годишно момиченце която живее при нея не може да решаваме къде да сключим брака в България или в Белорус..
  Кой вариант ще е по-бърз за получаване на виза “Д” за бъдещата ми съпруга и дъщеря и?
  Предварително ви благодаря за отговора.

  1. Здравейте,
   На практика няма значение. Ако сключите брака си в Беларус, след това ще трябва да го регистрирате в България. За сметка на това обаче пък бъдещата Ви съпруга ще може да кандидатства за виза Д от посолството ни в Минск. Ако пък сключите брака в България ще е нужно първо белоруската гражданка да получи виза C, което ще отнеме време, а и след това да се върне в Беларус, откъдето да кандидатства за виза Д.
   Пишете ни ако Ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 3. Българка съм женена за Канадски гражданин от 25 години. Пранираме да пребиваваме в България за по-дълги периоди от 3 месеца. Каква е процедурата за изваждате на разрешително за пребиваване за чужденец от страна извън европейския съюз? Имаме свидетелство за граждански брак от България.
  Благодаря,
  Дора

  1. Здравейте,
   Най-напред трябва да получи виза Д, а след това да кандидатства и за право на продължително пребиваване. Ако ви е нужно съдействие моля да ни пишете. Ако желаете да опитате да се справите сами, можете да се свържете с посолството ни в Канада за съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *