Както вече сме посочили в друга наша статия, подаването на Заявление за пребиваване, невинаги е лесна задача. Настоящата статия има за цел да даде яснота относно това колко е важно да се спази законовия срок за подаване на заявление за продължително пребиваване.

Правна уредба относно срока

Според действащото законодателство Заявлението за продължително пребиваване се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

Колко е важно спазването на срока?

Безспорно, с оглед горецитирания законов текст, законодателят е въвел задължението за подаване на заявлението в определен конкретен срок преди изтичането на разрешение срок за пребиваване, с цел заявлението да бъде разгледано от административния орган в срока на действие на даденото преди това разрешение за пребиваване. Именно по тази причина е въведено и задължението за решаващия орган да се произнесе по заявлението в срок до 14 дни, тъй като съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗЧРБ решаващият орган има задължението да се произнесе по заявлението след получаване на писмено становище от ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

Последици от пропускане на срока

В случай, че заявлението е депозирано в след 14-дневния срок преди изтичане на разрешеното пребиваване, заявителят в изключителна степен ще допринесе за отрицателния резултат от разглеждането на заявлението, тъй като с действието си прави обективно невъзможно решаващият орган да се произнесе в срока си.

Какво следва да направите, в случай, че не сте подали заявление в указания срок?

Обърнете се към нас! Ние ще Ви помогнем, в определени случаи и при наличие на законови предпоставки да „санирате“ пропуска си.

11 коментара


 1. Българка съм женена за Канадски гражданин от 25 години. Пранираме да пребиваваме в България за по-дълги периоди от 3 месеца. Каква е процедурата за изваждате на разрешително за пребиваване за чужденец от страна извън европейския съюз? Имаме свидетелство за граждански брак от България.
  Благодаря,
  Дора

  1. Здравейте,
   Най-напред трябва да получи виза Д, а след това да кандидатства и за право на продължително пребиваване. Ако ви е нужно съдействие моля да ни пишете. Ако желаете да опитате да се справите сами, можете да се свържете с посолството ни в Канада за съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *