Как може чужденец да влезе законно в България, поради факта, че е студент в страната?

Нашето решение

POSOLSTVO.EU предоставя пълно и компетентно обслужване във връзка с подготовка на документи за кандидатстване за виза тип „Д“ в хипотезата, в която чужденецът е приет за студент във ВУЗ в България. Още на тази първа стъпка е добре да ползвате услугите на POSOLSTVO.EU, тъй като често пъти българските консули постановяват незаконосъобразни откази за издаване на визи.

Какво следва да направи чужденец, приет за студент, след като влезе в Република България?

Наш съвет

След като студентът влезе на територията на Република България същият трябва да се запише във ВУЗ в страната ни и да заплати дължимата семестриална такса. В случай, че не направи това, разрешеното му пребиваване може да бъде отнето.

Образование в България – възможност за продължително пребиваване

Нашето решение

POSOLSTVO.EU оказва пълно и комплексно съдействие при подготовка и депозиране на документите във връзка с кандидатстване за резрешение за продължително пребиваване. В хипотезата, в която кандидатствате за пребиваване като студент в Република България, може да получите разрешение за срока на обучението.

Възможни усложнения и нашето решение:

В случай, че чужденецът има постановен отказ за издаване на виза тип „Д“ какво е нашето решение?

В случай, че сте кандидатствали за виза тип „Д“ като основанието за това е бил фактът, че сте студент в български ВУЗ, българските консули могат да откажат издаване на виза. В повечето случаи такива откази са напълно незаконосъобразни, но същите ще влязат в сила ако не бъдат обжалвани.

Нашето решение

POSOLSTVO.EU оказва пълно и всестранно обслужване при постановен отказ за издаване на виза тип „Д“. В този случай POSOLSTVO.EU изготвя жалба, адресирана до компетентния български съд. В този случай жалбоподателят може да бъде единствено чужденецът. Той може да упълномощи POSOLSTVO.EU и дистанционно. Това означава, че няма да се налага чужденецът да идва в България докато трае процесът по кандидатсвтане за виза.

Какво става на практика, ако чужденецът не се запише в български ВУЗ, и нашето решение?

Ако студентът влезе на територията на Република България, но не предприеме активни действия – не се запише в българския ВУЗ, където е приет, разрешеното му пребиваване може да бъде отнето. Отнемането на пребиваване в страната ни може да се случи само при издаване на Заповед за налагане на принудителна административна мярка. Заповедта следва да бъде надлежно връчена на чужденеца. От връчването ѝ започва да тече срок за обжалването ѝ. Когато срокът изтече респ. заповедта влезе в сила административният орган е длъжен (без да може да прави преценка за това) да издаде нова Заповед за налагане на принудителна административна мярка и да върне чужденеца в държавата му на произход.

Нашето решение

В случай, че не сте се записали в българския ВУЗ, след като сте влезли в Република България, това може да е основание за компетентните органи да Ви отнемат предоставеното пребиваване и да Ви върнат в страната на произход. В случай, че казусът Ви е такъв следва веднага да се обърнете към POSOLSTVO.EU. В този случай POSOLSTVO.EU ще изготви необходимите документи за обжалване Заповедта за отнемане на пребиваването. В този случай е важно да предприемете активни действия – да се запишете в български ВУЗ. Последното обаче само по себе си няма да направи престоят Ви легален, но ще се вземе предвид като нововъзникнало обстоятелство, а това ще бъде и причината за отмяната на Заповедта за отнемане на пребиваването.

Какво ще стане, ако срокът за обжалване е изтекъл и нашето решение.

В случай, че срокът за обжалване на Заповед за отнемане на пребиваването е изтекъл може ли Заповедта да бъде обжалвана?

Нашето решение

В този случай веднага следва да се обърнете към POSOLSTVO.EU. POSOLSTVO.EU оказва пълно съдействие по възстановяване на срок, като изготвя необходимите документи и ги депозира в съответния Съд.

Кандидатстване се продължително пребиваване

Чужденецът, който се е записал да учи в български ВУЗ, има право на продължително пребиваване. Имайте предвид, че заявлението за пребиваване по правило следва да се подаде в определен законов срок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *