В случай, че чужденец влезе не по законоустановения ред в България, същия автоматично ще се превърне в Мигрант с нередовен статут.

Мерки за предотвратяване на незаконното влизане на мигранти в ЕС

В законодателството на ЕС са предвидени мерки за предотвратяване на неразрешено влизане на територията на ЕС.

  1. Всяка държава-членка следва да приеме подходящи санкции по отношение на:

а) всяко лице, което умишлено подпомага друго, което не е гражданин на държава-членка, да влезе или премине транзитно през територията ѝ в нарушение на законите на държавата, в която се осъществява влизане или транзитно преминаване на чужденци;

б) всяко лице, което с цел финансова облага умишлено подпомага друго, което не е гражданин на държава-членка, да пребивава на нейна територия в нарушение на законите на държавата, в която се осъществява пребиваването на чужденци.

Мерки за предотвратяване на влизането на мигранти в България

Съгласно българския НК, който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева.

Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието е:

1. извършено чрез използване на моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;

2. организирано от група или организация;

3. извършено по начин, опасен за живота на лицето;

4. извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст;

5. извършено по отношение на повече от едно лице.

Задържане за предотвратяване на неразрешено влизане в страната

Гранична полиция е длъжна да предотвратява неразрешените влизания. Националното право на много държави-членки на ЕС предвижда краткосрочно лишаване от свобода на границата, което често се извършва в транзитната зона на летищата. Както вече сме посочили в друга наша статия Директива за условията на прием (2013/33/ЕС), допуска задържане на търсещи закрила, които пристигат на границата, когато това е необходимо за вземане на решение за допускането им да влязат на територията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *