Във връзка с Ваше запитване, а именно: „Добър ден. Живея и работя в България от 2016 г., имам синя карта (срок септември 2021 г.). През август 2019 г., съгласно процедурата за събиране на семейството, жена ми и непълнолетната ѝ дъщеря (от първия ѝ брак не съм осиновил) се преместиха в България при мен. Дъщерята на съпругата ми получи разрешение да остане до юни 2020 г. Сега тя е ученичка. През януари 2020 г. тя навърши 18 години. Опитва да се върне в Русия, но границата на Русия е затворена за неопределен период, няма въздушни връзки, схемата за връщане не е ясна. Искаме да удължим разрешението й за пребиваване с 3-6 месеца. Надяваме се до този момент те да отворят границата и въздушния трафик.

Във връзка с въпроса Ви както и с оглед документите, които ни изпратихте и в частност разрешение за пребиваване, считаме, че във Вашия случай и въпреки отпадане на основанието за получаване на продължително пребиваване в Република България, г-ца Г.М.  и към момента се намира на законово основание в страната ни, тъй като тя има разрешено пребиваване до 06.06.2020 г., а няма данни пребиваването ѝ да е било отнето.

Както знаете, с отмяната на извънредното положение се приеха промени в различни закони. В настоящия случай ще се приложи новата разпоредба на чл. 24, ал. 13 ЗЧРБ, а именно: „чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение“.                                               Към момента има разрешение за продължително пребиваване. Последното изтича на 06.06.2020 г. Това означава, че ще изтече в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение, а именно 14.08.2020 г. Новата разпоредба на чл. 24, ал. 13 дава право на дъщеря Ви да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до 14.08.2020 г.

Въпреки че формално е отпаднало основанието, на което е получено разрешението за продължително пребиваване, същото не е отнето. Тъй като не е отнето то е валидно за срока изписан на картата за продължително пребиваване.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В случай, че ако до 15.08.2020 г., дъщеря Ви бъде приета като студентка в български университет това може да бъде основание за получаване на продължително пребиваване, дори без получаване на виза тип „Д“. Ако бъде приета като студентка в български университет, тя няма нужда да излиза от страната, а може да узакони престоя си като промени основанието за пребиваването си. Можем да Ви съдействаме за тази процедура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.