Във връзка с Ваше запитване, а именно: „Добър ден. Живея и работя в България от 2016 г., имам синя карта (срок септември 2021 г.). През август 2019 г., съгласно процедурата за събиране на семейството, жена ми и непълнолетната ѝ дъщеря (от първия ѝ брак не съм осиновил) се преместиха в България при мен. Дъщерята на съпругата ми получи разрешение да остане до юни 2020 г. Сега тя е ученичка. През януари 2020 г. тя навърши 18 години. Опитва да се върне в Русия, но границата на Русия е затворена за неопределен период, няма въздушни връзки, схемата за връщане не е ясна. Искаме да удължим разрешението й за пребиваване с 3-6 месеца. Надяваме се до този момент те да отворят границата и въздушния трафик.

Във връзка с въпроса Ви както и с оглед документите, които ни изпратихте и в частност разрешение за пребиваване, считаме, че във Вашия случай и въпреки отпадане на основанието за получаване на продължително пребиваване в Република България, г-ца Г.М.  и към момента се намира на законово основание в страната ни, тъй като тя има разрешено пребиваване до 06.06.2020 г., а няма данни пребиваването ѝ да е било отнето.

Както знаете, с отмяната на извънредното положение се приеха промени в различни закони. В настоящия случай ще се приложи новата разпоредба на чл. 24, ал. 13 ЗЧРБ, а именно: „чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение“.                                               Към момента има разрешение за продължително пребиваване. Последното изтича на 06.06.2020 г. Това означава, че ще изтече в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение, а именно 14.08.2020 г. Новата разпоредба на чл. 24, ал. 13 дава право на дъщеря Ви да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до 14.08.2020 г.

Въпреки че формално е отпаднало основанието, на което е получено разрешението за продължително пребиваване, същото не е отнето. Тъй като не е отнето то е валидно за срока изписан на картата за продължително пребиваване.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В случай, че ако до 15.08.2020 г., дъщеря Ви бъде приета като студентка в български университет това може да бъде основание за получаване на продължително пребиваване, дори без получаване на виза тип „Д“. Ако бъде приета като студентка в български университет, тя няма нужда да излиза от страната, а може да узакони престоя си като промени основанието за пребиваването си. Можем да Ви съдействаме за тази процедура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *