По правило напускането на територията на Република България на малолетни и непълнолетни лица следва да стане след разрешение с нотариална заверка на своите родители. Съгласно действащото законодателство по отношение на непълнолетните може да не се разреши напускане на страната в случай, че нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина и от двамата си родители. Какво става обаче, ако родителите не могат да постигнат съгласие за пътуването на детето си в чужбина? Какво става, ако другият родител не може да бъде намерен за да бъде получено и неговото съгласие?

И в двете хипотези отговорът е един – Съд.

Сезиране на съда

В нашата практика, често сме се сблъсквали с родители, които въпреки че имат дете, не поддържат абсолютно никаква връзка помежду си. Въпреки че в много от случаите единият родител е напълно дезаинтересован от съдбата на детето си, за да пътува последното в чужбина, законът изисква по правило и неговото съгласие. От това правило има изключение. В такива случаи липсващото съгласие на родителя може да се замести от акт на съда (акт на спорна администрация).

Значително по-рядка е другата хипотеза – разногласие между родителите за пътуването на непълнолетното си дете. В тази хипотеза отново съдът прави преценка, с оглед интереса на детето и също може да замести несъгласието на родителя.

Производство пред съда

Молба

Молбата се подава от името на законния представител на детето (напр. майка/баща). Молбата се подава по настоящия адрес на детето. В молбата си, следва да бъде обоснован интереса на молителя.

Открито съдебно заседание

На съдебното заседание, в случай, че другият родител не може да бъде намерен, същия се представлява от особен представител.

Решение

При решаване на делото, Съдът се води от висшите интереси на детето и прави преценка дали намира искането за даване заместващо от другия родител съгласие за пътуване на детето в чужбина за основателно. Обикновено Съдът при положително решение определя срок, в който детето да може да пътува и ограничава териториално пътуванията (например само в ЕС).

При възникнало разногласие между родителите или при невъзможност да се получи разрешение от родител, Моля, не се колебайте и се обърнете към нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *