Както вече сме посочвали запазването целостта на семейството и защитата на семейния живот, са основни принципи, залегнали в законодателството на ЕС . Това е и причината законодателят да предвиди възможността на чужденеца, член на семейството на българин да влезе в страната ни, тъй като на това основание може да получи виза тип „D„. След като влезе в страната, на основание, че чужденецът е член на семейство, същият може да получи продължително пребиваване, а по-късно и постоянно такова. Законодателят стига още по-далеч, предвиждайки, че дори чужденецът да е в незаконен престой, той може да узакони престоя си в България, ако притежава качеството на член на семейство на български гражданин. Несъмнено обаче придобиването на българско гражданство от чужденец е най-пълното проявление на принципа за защита на семейния живот. Именно това право ще разгледаме в настоящата статия.

Българско гражданство при брак с български гражданин

Лице, което не е български гражданин и преди не по-малко от 3 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство.

Условия

За да получи българско гражданство, лицето следва да отговаря на следните условия:

1. е пълнолетно;

2. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;

3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;

4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

5. владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката, и

Процедура

Процедурата по получаване на българско гражданство е идентична с процедурата по Възстановяване на българско гражданство, която подробно сме описали ТУК. В съответствие с чл. 1, ал. 1 от Наредбата, сезирането на министъра на правосъдието с искане за придобиване на българско гражданство по натурализация, за възстановяване или освобождаване от българско гражданство се извършва от заинтересуваното лице с писмена молба с всички необходими по наредбата документи. Придобиването на българско гражданство става с указ на президента.

Какво се случва на практика?

Често нашите клиенти се обръщат към нас, тъй като още при първата фаза, те получават отказ от Министъра за образуване на производството. Имайте предвид, че на първата фаза от процедурата, министъра на правосъдието има компетентност да прецени единствено редовността и допустимостта на молбата. Министърът на правосъдието не следва да преценява искането по същество и основателността му съобразно представените по делото доказателства. Същият може единствено да преценява и проверява наличието на необходимите документи в зависимост от основанието посочено от молителя за придобиване на гражданство. Много често обаче министъра отказва образуването на производството и архивира преписката, така на практика той решава по същество. Това означава, че преписката няма да се придвижи в следващите етапи по произнасянето по молбата.

Вашите права

В случай, че министърът откаже образуването на административно производство с мотиви относими към решаване на основния въпрос, Вие може да обжалвате постановения отказ. Имайте предвид, че производството се води пред Върховен административен съд, а това влече множество специфики. Обърнете се към нас! Ние можем да Ви съдействаме в цялата процедура.

14 коментара

 1. Здравейте искам да ви помоля за един проблем относно инструкция ГРАО.Аз съм Словашки гражданин ,преди години ролучих лична карта със Егн за постоянно пребиваване,след известно време на граждани от ЕУ променят ЕГН със ЛН .Сега какво точно трябва да направя да ми премахнат във ГРАО Егн и да се въведе ЛН ? те ми казаха че няма как да се оправи това.Едно лице със Егн и Лн това ми създава много проблеми. Благодаря! Виера

 2. Здравейте. Придобих българско гражданство по натурализация (брак с български гражданин). Имам доведен от Украйна син на 15 години. От 5 годишен живее и учи в България. Искам и той да придобие българско гражданство. Във връзка със събития в Украйна баща му не може да присътствие лично при подаване на молба и документи. Има ли вариант за подаване на молба и документи в този случай?

  1. Здравейте,
   Препоръчваме ви да се свържете с офисите ни и да си запишете час за консултация по казуса.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 3. Здравейте, живея от 14 години в България имам постоянно пребиваване. Реших да подам на българско гражданство, но в момента сме в процес на развеждане. Ще имам ли проблем при подаване на документите? Благодаря

  1. Здравейте,
   Имайте предвид, че условията за стандартна натурализация са различни за съпрузите на български граждани и за тези, които не са съпрузи на българи. След развода ви, вашият статут ще е различен.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 4. Здравейте, каква е процедурата за подаване и какви документи са необходими за българско гражданство! Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   За да отговорим на въпроса ви ще е необходимо да изпишем хиляди страници. Ако ви е нужно съдействие, можем да ви запишем за платена консултация в офисите ни или онлайн.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 5. Здравейте, моят съпруг е гражданин на Република Северна Македония и официално пребивава в България от 2016 година насам. С него имаме сключен граждански брак в Република Северна Македония от 2013 година, като този брак е внесен в системата на Община Велико Търново при промяната на моминското ми име. От 2016 година законното пребиваване на съпруга ми в нашата страна се отчита чрез РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАНЕ, със срок на валидност 1 година. Нашето запитване е след този изминал период от близо 5 години дали моят съпруг има правото да получи разрешение за продължително пребиваване за по- продължителен период от време и към кого трябва да се обърнем за съдействие за достоверна информация, тъй като служителката, която отговаря за чуждестранните граждани в КАТ Велико Търново не е особено словоохотлива в обясненията си. И другото ни запитване е дали има недостатъчна информираност от нейна страна за основните действащи закони в България, тъй като, доколкото разбрахме от вашата статия, срокът за получаване правото за по- продължително пребиваване( например за 5 или 10 години)на чужденец, сключил граждански брак с български гражданин, е 3 години, то защо на нас ни се казва, че този срок е 5 години. Къде се получава разминаването?

  1. Здравейте,
   Много е вероятно служителката да не познава в детайли нормативната база. С това се срещаме много често.
   Но ако трябва да сме напълно честни, въпросът ви е изключително объркан и ние самите не можем да разберем какво точно питате.
   Ако искате конкретизирайте да стане малко по-ясно или се обадете в офисите ни за съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 6. Добър ден!Съпруга съм на български гражданин от 2007 година.Имам статут на постоянно прибиваващ в РБ чужденец.На 1 юни съм запазила час за интервю за предобиване на Българско гражданство.Съпругът ми работи в Англия,и ние със децата сме си присъедили към него декември 2020 година.И соответно няма как да се пъдтвърдя доход,тъй като нямам трудов договор в РБ.Дали това,че в момента не работя на територията на РБ може да послужи за отказ на предобиване на българско гражданство?И има ли друг начин да се докажа финансова състоятелност?
  Предварително благодаря!

  1. Здравейте,
   Придобиването на българско гражданство стана изключително трудно през последните 1-2 години. Това, че нямате доказуеми доходи е пречка да придобиете българско гражданство, която пречка е обективирана в чл.12, ал.1, т.4 от ЗБГ. Имайте предвид, че има и ред други „подводни камъни“, с които трябва да се съобразите. Препоръчваме ви да се свържете с колегите от Bulgarian-citizenship.org , които ще могат да ви окажат професионално съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Много Ви благодаря за отговор!!!

    С уважение,Вера.

    1. Здравейте. Съпругата (чужденка), има документ за постоянно пребиваване в българия. След сключен брак 2016. Кога може да се кандидатства за българско гражданство?

     1. Здравейте,
      Общото правило е 5 години след като е получила разрешение за постоянно пребиваване.
      Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
      Поздрави,
      Posolstvo.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *