Според официалната статистика за периода от 01 януари до 31 декември 2019 г. вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от президента на Република България правомощия по чл. 98, т. 9 от Конституцията на
Република България, е издал 201 броя укази за промени в българското
гражданство на 9 529 лица. Наред с указите за придобиване и възстановяване,в общия брой, влизат и указите на вицепрезидентът, които водят до загубване на българско гражданство, те са общо 33, а именно:

 • 28 бр. укази за освобождаване от българско гражданство за 209 лица;
 • 5 бр. укази за отмяна на натурализация за 6 лица.

Сега действащият Закон за българското гражданство, сочи загубването на българското гражданство като общо понятие, чийто частни случаи са освобождаване, лишаване от българско гражданство и отмяна на натурализацията. 

Освобождаване от българско гражданство

Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство. Предвидена е и частна хипотеза за освобождаване от българско гражданство на непълнолетни лица. Същата предвижда, че освобождаването на родителите от българско гражданство освобождава от българско гражданство и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца само ако е направено искане и за тях. За освобождаване на децата от 14- до 18-годишна възраст се изисква и тяхното съгласие. Изисква се съгласието и на двамата родители, освен ако някой от тях не е лишен от родителски права.

Процедура по освобождаване от българско гражданство

Процедурата по освобождаване започва с молба на лицето, което желае да бъде освободено от българско гражданство. Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ освобождаване от българско гражданство в срок от 6 месеца от депозиране на молбата. Процедурата завършва с указ.

Отмяна на натурализацията

Натурализация, въз основа на която е придобито българско гражданство, може да бъде отменена, ако лицето:

1. си е послужило с данни или факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни;:

2. е укрило данни или факти, които, ако са били известни, биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство;

3.не е поддържало инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство, за поне двегодишен период, считано от датата на натурализацията (в случай на получено гражданство при направени инвестиции);

Отмяната на натурализацията е допустима само до изтичане на 10 години от придобиване на българското гражданство освен в случаите, когато данните и фактите по т. 1 и 2 се отнасят до участие на лицето в тероризъм, и при условие че лицето не остава без гражданство.

Процедура по отмяна на натурализацията.

Отмяната може да стане по предложение на главния прокурор или на министъра на правосъдието. Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за отмяна на натурализация в срок от 3 месеца. Процедурата приключва с издаване на указ.

Лишаване от българско гражданство

Лице, което е придобило българско гражданство по натурализация, може да бъде лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намира в чужбина и не остава без гражданство. Лишаването от гражданство на единия съпруг не променя гражданството на другия съпруг и на децата.

Процедура по лишаване от българско гражданство

Лишаването от българско гражданство може да стане по предложение на главния прокурор или на министъра на правосъдието. Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ лишаване от българско гражданство в 3-месечен срок. Процедурата завършва с указ.

Вашите права при загубване на българско гражданство

На практика, всеки от частните случаи на загубване на българско гражданство завършва с указ. Този указ, както посочихме и в началото, се издава от вицепрезидентът на Република България в условията на възлагане на упражняването на това правомощие от президента на Република България. Този акт не подлежи на обжалване по реда на АПК, тъй като разпоредбите на кодекса не се прилагат за актовете на Народното събрание и на Президента на Републиката. По аргумент от посочената разпоредба е недопустимо и съдебното оспорване на указа по реда на АПК, по силата на който е отменена натурализация.

В случай, че сте били освободени от българското си гражданство, Вие имате законовата възможност да го възстановите при определени условия. Повече за възстановяването на гражданството може да прочетете ТУК.

9 коментара

 1. 01/02 2020 пусках жалба в окръжен съд София, за освобождаване от Българско Гражданство

 2. Добър ден
  От 2019 се опитвам да ме освободят от Българско Гражданство.
  На 16.12.2021 молбата ми беше приета.
  Малко преди да мине срока от 6 Месеца от Министерството на правосъдието ми писаха, че молбата ми ще бъде уважена и че ще бъда освободен от Българско гражданство, трябва да бъде издаден указ от Вице Президентът на Република България, но за указа няма определен период от време. ( Въпреки че в страницата на министерството на правосъдието пише че освобождаването трае до 6 Месеца )
  От средата на юни, пиша на президентството на Република България, но досега нямам нито един отговор от тях. Звънях и по телефона, но ми казаха, да наблюдавам електронния адрес който са ми дали, друго не можело да ми кажат по телефона.
  Никаква информация не ми дават кога ще бъде издаден този указ. Вече осем месеца и половина става от както е приета молбата, а а това се боря от 2019

  Искам да спомена и че преди приемането на молбата съм се молил на различни Институции в и извън страната, за подкрепа и съдействие за освобождаване от Българско Гражданство

  Давид Аспарухов
  Роден февруари 85 в Франкфурт Германия

 3. Молбата ми за освобождаване от Българско гражданство е приета на 16.12.2021 година, горе сте посочили 6 месеца, вече 8 месеца минават указ нямам.
  Кой е отговорен за това, неспазване на закона. Това ли е Примера на Водещите от Министерството на правосъдието и от президентството
  ( Не спазвайте срокове и закони и не отговаряйте на някои )
  Това ли е посланието което се изпраща на цяла България
  Някой може ли да ми даде отговор?
  Казвам само: Слави Трифонов – Нема такава Държава

  1. Здравейте,
   За неспазването на „това“ е виновен този, който не го спазва. Вие имате права и можете да ангажирате отговорността на държавата по ЗОДОВ. Ако ви е нужна помощ – пишете.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Аз също се боря но ме спъват по всякакъв начин.Искат един куп докоменти а дори и те не разбират от тях.Апостил превеждане на докоменти молби системата им е нула.

   2. Здравейте в Хага в посолството .Подадох ме докоменти.Но имаше един липсващ докомент и него приготвихме но сега не ми дават час .А времето ни изтича до края на месеца.Пиша имейли звъня искат снимки от документите уж да видят дали всичко е на лице.Аз им казвам че документите бяха прегледани от техен служител липсваше само един докомент и тои е сега на лице.Както и да е пратих снимки и пак няма отговор .Какво да правя и към кого да се обърна?

    1. Здравейте Кремена,
     Общоприетото мислене, че отказът от гражданство е лесен и едностранен акт е напълно погрешно. Отказът е като развода – труден. Ние смятаме, че без професионална помощ от компетентен специалист в сферата на българското гражданство, процедурата ще е мъчителна и често пъти – неуспешна.
     Имайте предвид и, че дори след като приемат документите Ви от посолството, преписката отива за съгласуване в България, като най-накрая трябва да се издаде указ от Президента. А там бюрокрацията е в пъти по-тежка от това, което сега Вие усещате при работата си с посолството.
     Поздрави,
     Posolstvo.euВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *