обезщетение от държавата

Наред с Отговорността на държавата за вреди, за незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица и отговорността за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, съществува още една специална отговорност на Държавата. Последната се отнася до отговорността на държава членка за неизпълнение наContinue Reading

Колин Пауъл

„Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum“ или в превод „Справедливостта е основа на Държавата“. Именно за защита на справедливостта е въведена отговорността на Държавата за вреди. Според чл. 7 от Конституцията на Република България, държавата отговаря за вредите, причинени от незаконни актове и действия на нейни органи и длъжностни лица. По-конкретно иContinue Reading