В случай, че сте чужденец, с предоставено право на пребиваване в България, но при кандидатстването Ви за това пребиваване, Вие сте използвали неверни данни, разрешеното Ви пребиваване може да бъде отнето със Заповед за налагане на принудителна административна мярка. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на което същият е бил предоставен ще се превърне в Мигрант с нередовен статут.

Отнемане на пребиваване при непребиваване на декларирания при кандидатстването адрес

За разрешаване на пребиваване на чужденец, почти във всяка хипотеза се изисква същият да предостави доказателства за осигурено жилище. Такова доказателство може да бъде: декларация от друго лице, че ще осигурява жилище на чужденеца, договор за наем, нотариален акт и т.н.

Органите на „Миграция“ могат да правят проверки на този декларирания адрес. В случай, че чужденецът, с разрешено пребиваване не се намира на него, а пребивава на друг адрес, решаващите органи могат да приемат, че се касае за хипотезата на деклариране на неверни данни при получаване на статута.

Последното дава повод на компетентните органи да отнемат статута на чужденеца. Това става с изрична Заповед за налагане на принудителна административна мярка за отмяна на предоставено право на пребиваване. Заповедта се връчва на чужденецът. В случай, че тази заповед влезе в сила (когато изтече срокът за обжалване), компетентния орган може да издаде нова заповед, с която да наложи друга принудителна административна мярка – напр. връщане в страна на произход.

Вашите права

Ако Вашия случай е такъв, следва да знаете, че такава заповед, ще бъде незаконосъобразна, поради противоречие с материалния закон. Нито в закона за чужденците в Република България, нито в правилника за прилагането на този закон има изискване чужденецът да пребивава определен период от време без прекъсване на адреса, който е посочил в заявлението и на който има осигурено жилище.

Достатъчно е към момента на получаване на разрешението той да разполага с реална възможност и да има годно правно основание да обитава жилището, за осигуряването, на което е представил доказателства.

В случай, че не упражните правото си на обжалване, обаче заповедта, дори и незаконосъобразна, ще влезе в сила. Затова, ако имате такава заповед, веднага се свържете с нас. Наш адвокат ще Ви съдейства в цялостната процедура по обжалване на Заповедта. Имайте предвид, че ако наложената Ви мярка бъде обявена за незаконосъобразна, респ. отменена от Съда, може да търсите и обезщетение за причинените Ви вреди по реда на ЗОДОВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *