С ДВ, бр. 34 от 2019 г., се разшири обхвата на лицата, които попадат в дефиницията „членове на семейство“ по смисъла на ЗЧРБ. До цитиранара законова промяна за възходящи членове на семейство на български гражданин или на неговия съпруг се приемаха единствено такива, който са на издръжка на българския гражданин или респ. съпруга му. С новият текст на разпоредбата се премахна изискването чуждестранният гражданин да бъде на издръжка на българския гражданин или съответно на съпруга на българския гражданин.

Практическо значение на променената разпоредба

На практика с разширяване на конкретната разпоредба се стигна и до разширяване на субектите, които имат право да кандидатстват за Виза тип „D“ и продължително пребиваване. След промяната на закона, възходящ на български гражданин или на негов съпруг могат да влязат и да пребивават законно на територията на страната ни, в случай, че докажат по надлежния ред семейните си връзки. Имайте предвид, че произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото следва да бъдат признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство. Обърнете внимание и на изискванията за превод на документ.

Как може възходящ на български гражданин/съпруг на български гражданин да влезе в България?

За да влезе в България и за да има законово право да подаде заявление за продължително пребиваване, на първо място чужденецът следва да подаде документи за виза тип „Д“. Имайте предвид, че производството по получаване на виза тип „Д“ невинаги е лесно, а правните ни изводи в предходна наша статия, имат сила и при настоящата хипотеза. Повече за усложненията, които могат да бъдат породени при кандидатстване за виза вж. ТУК.

Как може възходящ на български гражданин/съпруг на български гражданин да остане в България?

Виза тип „Д“ се издава обикновено за срок от 6 месеца. В случай, че чуждестранният гражданин иска да остане за по-дълъг период, той трябва да кандидатства за продължително пребиваване. Имайте предвид, че то се разрешава за максимален срок от 1 година. След това то трябва да бъде подновено. Заявлението за продължително пребиваване се подава в определен срок. Повече за срока ТУК.

Можем да Ви съдействаме в цялостната процедура по влизане и пребиваване в страната ни на Ваши родители или на родителите на съпруга Ви. Обърнете се към нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *