правна несправедливост

Право и справедливост – дали?

Както всички знаем правото и справедливостта вървят „ръка за ръка“. Ако Вашата чисто житейска логика Ви подсказва, че имате определено право, най-вероятно наистина притежавате такова. Във всички писани закони в историята на човечеството, нормотворецът се е водел преди всичко от принципа за справедливостта (или от собствената си представа за справедливост). Административните и съдебните органи също следва да съблюдават справедливостта, но какво се случва на практика? Статията има за цел да анализира как процедират органите на Миграция по повод подадени заявления за пребиваване.

Подготовка на документите

Документите, които следва да се подадат пред Миграция трябва да са изрядни. Последното по принцип е трудно, за много от кандидатите за пребиваване, тъй като служителите на Миграция не дават информация какви да бъдат документите и как следва да са изготвени, а в същото време относимите закони и наредби са изключително неясни за човек, без юридическо образование. Приложимите закони, за съжаление са трудни за разбиране дори за човек, който притежава юридическо образование, но не се е занимавал с миграционни въпроси. Нещата се усложняват поради липсата на телефони на които може да се направи справка или да се зададат конкретни въпроси. Дирекция „Миграция“ – гр. София и някои дирекции в страната имат имейл, на който могат да се изпратят съответните запитвания, но на него обикновено служителите отговарят изключително бавно, а отговорите им всъщност представляват цитирани законови разпоредби, без същите да съдържат конкретни отговори. Някои от изискуемите документи са с ограничен срок, затова е от изключително значение да бъдат представени в определен срок, за някои дори в определен ден (напр. застраховката). Ако изберете да работите с нас, наш служител, ще Ви обясни спецификите на всички изискуеми документи.

Отказ да се вземат документите на молителя

Дори документите Ви да бъдат изрядни, те могат да не бъдат взети от служителката на гише. Тя може да Ви каже, че нямате съответно право, последното обаче да е породено от нейното незнание на закона. Обикновено първото нещо, което служителите на гише правят е да откажат да се приемат документите. Затова е добре да се обърнете към нас за съдействие. Ако изберете да работим заедно, наш служител ще Ви придружава в цялата процедура, включително и при подаване на самите документи.

Разговор с началника

В случай, че молителите са по-настоятелни, те могат да бъдат допуснати да говорят със съответния началник на служителя на гише. Възможно е и той обаче да не разбере Вашия случай и отново да откаже да вземе документите. В случай, че наш служител Ви придружава в процедурата, същият ще има грижата да разговаря, при нужда, с компетентния орган и така да защити правата Ви, още на този етап от производството.

Отказ

Дори да имате право да кандидатствате и да получите съответно пребиваване, може да Ви бъде постановен отказ. Същият подлежи на обжалване пред съд. Разбира се, ако се стигне до там наши адвокати ще бранят правата Ви пред съда, а след постановяване на съдебно решение, ще помогнат същото да бъде изпълнено.

В обобщение

Какво получавате, ако ни се доверите:

  1. съдействие във връзка с изработка на документи и 100% законово съответствие;
  2. следене на срокове за подаване на заявлението;
  3. съдействие при подаване на документите;
  4. защита на Вашите права още на етапа подаване на документи;
  5. защита на Вашите права по повод незаконосъобразен отказ по заявление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *