Общоизвестно е, че на 13 март с Решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет, на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия на заразна бързоразпространяваща се болест, причинена от вируса COVID-19, беше обявено Извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март до 13 април 2020 г.  Пандемията безспорно може да се счете за хуманитарна криза.

Кога може да бъде предприето Връщане на чужденец в страната му на произход?

В случай, че на чужденец му бъде отнето пребиваването в България, спрямо него може да се наложи Принудителна административна мярка – Връщане в страна на произход. Следва да имате предвид, праватa на съпруг на български гражданин с наложена такава мярка, които сме разгледали подробно и може да видите ТУК. Имайте предвид, че във всеки случай може да обжалвате така наложената мярка пред съда.

Връщане на чужденец в условията на хуманитарна криза

Пандемията COVID-19 като хуманитарна криза

Като всяка една хуманитарна криза и пандемията COVID-19 е поредица от събития, които представляват огромна заплаха за здравето или съществуването на голяма група хора (или цяло общество). Обикновено хуманитарните кризи засягат значителни части от населението на една или повече държави върху голяма площ. Пандемията COVID-19 засяга почти целия свят.           .

Европейска уредба, която регламентира връщането в условията на хуманитарна криза

Съгласно Европейското право и по специално, на основание чл. 6, пар. 4 от Директивата за връщане (Директива 2008/115/ЕО), държавите членки могат във всеки един момент да вземат решение да предоставят на гражданин на трета страна, който е в незаконен престой на тяхна територия, самостоятелно разрешение за пребиваване или друго разрешение, което дава право на престой, поради хуманни, хуманитарни или други причини. В този случай не се издава решение за връщане.

В случай че решение за връщане вече е издадено, то се оттегля или се спира изпълнението му за срока на валидност на разрешението за пребиваване или на друго разрешение, с което се дава право на престой.

Правен анализ

От посочената разпоредба, може да се направи обосновано заключение, че държавите членки са свободни — във всеки един момент — да предоставят разрешение или право на престой на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В този случай всички образувани процедури за връщане се закриват, а вече издадени решения за връщане или заповеди за извеждане трябва да се оттеглят или прекратят.

COVID-19 и невъзможност за извеждане

При затворени граници на Република България, като мярка срещу разпространението на COVID-19, може да се приеме, че е налице невъзможност за извеждане на чужденеца.

В случай, че не съществува разумна възможност за извеждане Съдът на ЕС даде изрично пояснение в решението по дело Mahdi, C-146/14, точки 87 и 88: „ …тази директива не е предназначена да уреди условията за пребиваване на територията на дадена държава членка на граждани на трети страни в незаконен престой, решението за чието връщане не може или не е могло да бъде изпълнено. — Въпреки това член 6, параграф 4 от Директива 2008/115 позволява на държавите членки да предоставят на гражданин на трета страна, който е в незаконен престой на тяхна територия, самостоятелно разрешение за пребиваване или друго разрешение, което дава право на престой, поради хуманни, хуманитарни или други причини“.

Ако и Вашият случай е такъв – не се колебайте и се свържете с нас!

6 коментара


 1. Здравейте
  Срока на картата изтече на 20.05.2020г.
  Напусна България 12.09.2020г.
  Една седмица преди да напусне България беше дадена молба за удължаване на постоянното пребиваване за 5 години .

 2. Здравейте,
  От изключително значение е кога изтича точно картата на съпругата, а също така кога е напуснала България за последно?
  С уважение,
  Екипът на Posolstvo.eu

  1. Здравейте
   Срока на картата изтече на 20.05.2020г.
   Напускане на България беше на 12.09.2019г.
   Една седмица преди напускане България беше дадена молба за удължаване срока на постоянното пребиваване за 5 години и според моя информация има одобрение за това , само че трябва да получи новата си карта лично

   1. Здравейте
    Нямате ли отговор по моя въпрос ???

 3. Добър вечер
  В случай чужденка съпруга с постоянно пребиваване не може да се върне в България в тази извънредна ситуация преди да изтече срока за л. карта за постоянното пребиваване , имайки предвид че е дала молба за удължаване срока за постоянното преди последното пътуване но не получено поради краткия срок отпуска,в тази ситуация дали ще може да влиза нормално в България в първа възможност след тази пандемия или ще трябва да и направя нова виза ????

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *