Според доклада за дейността на Комисията за българско гражданство за миналата година, за периода от 01 януари до 31 декември 2019 г., вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от президента на Република България правомощия по чл. 98, т. 9 от Конституцията на Република България, е издал 25 бр. укази за възстановяване на българското гражданство за 427 лица.

Условия

Гражданството на лице, освободено от българско гражданство, може да бъде възстановено по негова молба, ако:

1. не е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление в държавата, в която живее, или в Република България, и

2. не представлява заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност;

3. преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за възстановяване има разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България.

Гражданството на лицата от български произход може да бъде възстановено при условията в т. 1 и т. 2.

Процедура

Молба до министъра на правосъдието

Процедурата по възстановяване на българско гражданство започва с нарочна молба за възстановяване, която се отправя до министъра на правосъдието. Производството е уредено в Закона за българското гражданство и Наредба № 1/19.02.1999 г. за прилагането му (Наредбата). Независимо, че възстановяването се извършва с указ на друг орган – президента на Републиката, образуването на производството и последващите действия, насочени към издаване на указа, съгласно нормативната уредба са от компетентност на министъра на правосъдието. Както вече посочихме до него се отправя молбата. Пак той, въз основа на мнението на Съвета по гражданството, прави предложение за издаване на указ за възстановяване на гражданство или отказ.

Интервю

При подаването на документите, с молителя се провежда интервю. За малолетните интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни те се придружават от родителите или попечителите им.

Мнение на Съвета по гражданство

При Министерството на правосъдието има Съвет по гражданството, който се състои от председател – заместник-министър на правосъдието, и членове – по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на здравеопазването и на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция за бежанците.

Съветът по гражданството дава мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство, след писмени становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Предложение за указ

Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за възстановяване на българско гражданство в срок до 6 месеца.

Указ на президента

Възстановяването на българско гражданство се извършва с указ на Президента на Република България. Указът влиза в сила от деня на издаването му.

Какво се случва на практика

С оглед нашата практика, много често молбата до министъра на правосъдието (първата стъпка) бива оставяна без разглеждане. По повод нея министъра на правосъдието, често постановява отказ да бъде образувано производството за възстановяване на българско гражданство. Този отказ безспорно представлява отказ на административен орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт. Той препятства възможността на молителя да придобие българско гражданство, предвид това, че е отказано образуване на производството по неговото искане и молбата е върната.

Вашите права

Ако молбата Ви бъде оставена без разглеждане по повод отказ на Министъра на правосъдието за образуване на производство по възстановяване, Вие имате право да обжалвате същия, въпреки че няма характер на краен административен акт.

Обърнете се към нас. Производството по обжалване на отказ за образуване на процедура по възстановяване на гражданство има свои специфики, тъй като се касае за акт на министър. Нашето дружество е тясно специализирано по всички миграционни въпроси. Можем да помогнем, както със съдействие в цялостната процедура, така и при съдействие по повод отказ на Министъра за образуването й.

16 коментара

 1. Здравейте,
  Имам два въпроса за възстановяване на българското ми гражданство: А.молба образец към наредба 1, образец 2 не се намира към наредбата. Намерих молба за възвръщане на гражданството, но тя не е озаглазена по този начин и не зная дали е правилната, която изисквате.
  Б. Медицински документ, според изисквенията в точка 6 от списъка с документи, не може да се издаде от Германия, тъй като цитираните закони тук не са същите. Документът трябва да е преведе и заверен?

  1. Здравейте,

   Препоръчваме ви да прочетете статията ни – https://posolstvo.eu/bg/blog/vuzstanoviavane-grajdanstvo/ и най-вече да обърнете внимание на коментарът ни:

   Разходи по процедурата
   Не очаквайте, че за 500 евро някой ще ви свърши работата в България (освен разбира се някой измамник, който ще вземе каквото и да му дадете). България не е онази България от 1990г. В България много от цените за административно-правни услуги са (значително) по-високи от цените в Германия. А и ще се „конкурирате“ с кандидатите за инвестиционно гражданство, които за подобни услуги плащат 5 и дори 6-цифрени суми. Ако искате успешно да възстановите българското си гражданство ще трябва да подходите изключително отговорно, в това число и от финансова гледна точка.

   Ние например, ако усетим, че наш потенциален клиент трудно ще понесе финансовата тежест на процедурата, го съветваме да не предприема действия по възстановяване на своето българско гражданство.

   Ако сте решили да действате сама, трябва да се обърнете към държавните органи. Напливът от германски гражданки в момента е огромен. Огромната част от тях не са готови да понесат бремето по процедурата.

   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 2. Колко време отнема да получите сертификата си, подписан от вицепрезидента?

 3. Здравейте,

  на портала за правене на час, пише, че за граждани от ЕС, не е необходим предварителен час за подаването на документите:

  https://publicbg.mjs.bg/BgSubmissionDoc

  Това вярно ли това е и къде може тогава да се отиде директно (с всички документи) да се подаде молбата?

  поздрави, Никола Димитров

  1. Здравейте,
   Не знаем точно какъв е статутът ви и какви точно документи ще подавате. Препоръчваме ви да се свържете с офисите ни за съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 4. Уважаеми дами и господа,

  Визможно ли е онлайн, подаване на документи за възстановяване на българско гражданство?

  Много ви благодаря

  1. Здравейте,
   Процедурата изисква предоставянето на голямо количество документи и изцяло онлайн процедура не е възможна.
   Ако не желаете да пътувате до България и да ходите по институциите, моля да се свържете с колегите по имейл на citizenship@posolstvo.eu.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 5. Защо не мога да влезна в имела на Министерство на ваншните работи-вастановиаване на балгарското гражданство???????

  1. Здравейте,
   Няма как да знаем в какъв точно имейл искате да влезете 🙂 Ако ни дадете повече информация, може да ви помогнем.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

  2. Здравейте и аз искам да си възстановя БГ гражданството и не мога да вляза в сайта . Ако има някакъв начин моля кажете ми:

   1. Здравейте,
    В кой сайт не можете да влезете?
    Поздрави,
    Posolstvo.eu

   2. Здравейте имам немско гражданство и искам да си възстановя българското .Не мога да се оправя в инт откъде да взема тия Декларации по образец,не ги намирам.Пише номер 2 се дава от посолството . Сега как е възможно това?
    Моля помогнете ми

    1. Здравейте,
     Процедурите са доста сложни. Препоръчваме ви да се обадите в офисите ни или да ни пишете на info@posolstvo.eu за да си запишете консултация.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *