образование в България и виза

Как може чужденец да влезе законно в България, поради факта, че е студент в страната? Нашето решение POSOLSTVO.EU предоставя пълно и компетентно обслужване във връзка с подготовка на документи за кандидатстване за виза тип „Д“ в хипотезата, в която чужденецът е приет за студент във ВУЗ в България. Още наContinue Reading

семейство на чужденец с българин

Съгласно Закона за чужденците в Република България, чужденец, член на семейството на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход или трета страна. След като получи визата, чужденецът може да дойде в Република България и може да кандидатства за продължително пребиваване. В случай, чеContinue Reading

чъждестранен съпруг България

Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. След като получи исканата виза чужденецът може да дойде в Република България и може да кандидатства за продължително пребиваване. Според европейското законодателство чужденецът, съпруг на български гражданин може да останеContinue Reading

пристигане в България със самолет

Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. След като получи исканата виза чужденецът може да дойде в Република България и може да кандидатства за продължително пребиваване. В случай, че пребивава на територията на Република България пет години,Continue Reading

семейство на български гражданин

С ДВ, бр. 34 от 2019 г., се разшири обхвата на лицата, които попадат в дефиницията „членове на семейство“ по смисъла на ЗЧРБ. До цитиранара законова промяна за възходящи членове на семейство на български гражданин или на неговия съпруг се приемаха единствено такива, който са на издръжка на българския гражданинContinue Reading

ИНФОРМАЦИОННА ФОРМА Получаване на имиграционна виза Д и българско разрешение за пребиваване за чужденец, сключили брак с български гражданин Получаване на право за пребиваване на основание сключен брак с български гражданин е често пъти значително по-сложно отколкото изглежда. Ако желаете да ви съдействаме за да получи вашият партньор българска визаContinue Reading