Marriage with Bulgarian national - opportunities

В случай, че сключите брак с български гражданин ще имате възможности, които в други случаи законът не предоставя на чужденците. Преди всичко следва да имате предвид, че получаването им е предвидено само като възможност. Последното предполага и субективна оценка на имиграционните власти. В случай, че желаете да се възползвате отContinue Reading

пристигане в България със самолет

Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. След като получи исканата виза чужденецът може да дойде в Република България и може да кандидатства за продължително пребиваване. В случай, че пребивава на територията на Република България пет години,Continue Reading

семейство на български гражданин

С ДВ, бр. 34 от 2019 г., се разшири обхвата на лицата, които попадат в дефиницията „членове на семейство“ по смисъла на ЗЧРБ. До цитиранара законова промяна за възходящи членове на семейство на български гражданин или на неговия съпруг се приемаха единствено такива, който са на издръжка на българския гражданинContinue Reading