Държавите-членки на ЕС, участващи в директивата, трябва или да узаконят престоя им (на нередовно пребиваващите граждани на трети страни) или да издадат решение за връщане

Този материал се публикува във връзка със сагата на една българка да узакони престоя на съпруга си и баща на детето им в България. Повече за проблемите на семейството четете във „Войната на Гергана„.


Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията

През март 2011, като резултат от първата им съвместна инициатива, Агенцията за основни права на Европейския съюз и Европейският съд по правата на човека издадоха Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията. С оглед на получените положителните отзиви, бе взето решение сътрудничеството да се развие и в други области, в които съществува подобна необходимост от подробни указания по използването на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, Съда на Европейския съюз и съответните европейски регламенти и директиви. Настоящият наръчник цели да предостави преглед на редица европейски стандарти относно убежището, граничния контрол и имиграцията.

Наръчникът е предназначен за адвокати, съдии, прокурори, гранични служби, имиграционни служители и други държавни органи, а така също и неправителствени организации и други институции и формирования, които са изправени пред разрешаването на различни правни въпроси в някоя от областите, обхванати от наръчника.

Имигранти (мигранти) с нередовен статут

Чужденците, които се намират в държава-членка, но нямат разрешение за пребиваване или законно основание се смятат за „мигранти с нередовен статут“.

Статутът на тези лица е разгледан в т.2.5 на стр.55-58 от Наръчника. По-конкретно на стр.56, е указано, че:

Съгласно правото на ЕС и в съответствие с Директивата за връщането (2008/115/ЕО; вж. Приложение 1 за държавите-членки на ЕС, обвързани от директивата) нередовно пребиваващите граждани на трети страни не следва повече да бъдат оставяни без правно решение на тяхната ситуация. Държавите-членки на ЕС, участващи в директивата, трябва или да узаконят престоя им или да издадат решение за връщане.


Какво означава на практика това за Гергана и нейното семейство?

На практика, съгласно цитираното в наръчника право на ЕС и Директива 2008/115/ЕО, на Акил трябва да се издаде или решение за връщане или престоят му да бъде узаконен.

На Акил бе издаден ПАМ (решение за връщане), но след намесата ни, Административен съд – Добрич отмени това решение за връщане. След обжалване на това решение, ВАС го потвърди и с това, отмяната на решението за връщане (ПАМ) влезе в законна сила.

Следователно, съгласно правото на ЕС и Директивата за връщане, сега престоят на Акил следва да бъде узаконен.

Извод

След решението на ВАС да потвърди решението на Административен Съд – Добрич, пребиваването на Акил следва да бъде незабавно узаконено. Това към момента не се е случило, с което България нарушава правото на общността.

Вижте и другите публикации по казуса на Гергана, Акил и тяхното дете:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *