ЗЧРБ

Основни положения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ)

Днес ще разгледаме някои от основните положения в ЗЧРБ, които са от особена важност за много от нашите клиенти. Ще се опитаме да обясним понятията на достъпен език, за да бъдем разбрани от възможно най-широк кръг от читатели.


ЕС и извън Европейски Съюз

Чии права се регулират от ЗЧРБ

Най-общо казано, ЗЧРБ определя условията и реда, при които чужденците влизат, пребивават и напускат България.

Следва да се има предвид, че ЗЧРБ не регулира правата на чужденци от страни на Европейския съюз, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и членовете на техните семейства. Правата на тези чужденци, които не попадат в обхвата на ЗЧРБ, се регулират от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския Съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС).

ЗЧРБ също така не определя правилата за придобиване на българско гражданство. Придобиването, загубването и възстановяването на българското гражданство става съгласно разпоредбите на Закона за българското гражданство.

Съпрузите на български граждани се третират дискриминационно спрямо съпрузите на граждани от други страни на ЕС

Изключително важно е да се знае, че ЗЧРБ регулира и правата на съпрузите на български граждани от страни извън ЕС. Ние считаме, че това е обратна дискриминация спрямо членовете на семейства на българи, защото техните съпрузи се третират съгласно ЗЧРБ, вместо значително по-облегчените норми на ЗВПНРБГЕСЧТС.

В таблицата по-долу сме посочили правата на кои чужденци по кой закон се регулират.

ЧужденциЗЧРБЗВПНРБГЕСЧТС
1Граждани на ЕС, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
2Членове на семейства (независимо с какво гражданство) на граждани на държави от ред 1
3Граждани на трети страни, т.е. които не са граждани на държавите от ред 1
4Членове на семейства на български граждани, които са граждани на страни от ред 1
5Членове на семейства на български граждани, които НЕ са граждани на страни от ред 1
6Граждани на Обединеното кралство, които към 01.02.2020 г. са влезли и пребивават законно на територията на България или притежават валиден български документ за пребиваване, както и членовете на техните семейства.

българско семейство

Членове на семейството

В ЗЧРБ, от основно значение е кои лица се считат за членове на семейството на български гражданин и кои са членове на семейството на чужденец.

Членове на семейството на българин

За членове на семейството на български гражданин се считат следните лица:

 1. Съпруг;
 2. Низходящи, включително когато са низходящи само на съпруга, които не са навършили 21 години и не са сключили брак или са навършили 21 години но не са в състояние да се издържат или поради здравословни причини, българският гражданин трябва да се грижи лично за тях;
 3. Възходящи на българския гражданин или на съпруга;
 4. Други членове на домакинството, които са били изцяло издръжка на българския гражданин в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

Членове на семейството на чужденец

Членове на семейство на чужденец са:

 1. Съпруг;
 2. Децата на чужденеца и на неговия съпруг. Също така осиновените им деца, които не са навършили 18 години, но не са сключили брак;
 3. Децата, включително осиновените, на чужденеца или на съпруга, които не са навършили 18 годишна възраст и не са сключили брак, когато той притежава родителските права и децата се намират на негова издръжка.

N.B. Задължително условие за да се счита едно лице за член на семейството на български гражданин или на чужденец е те да живеят в едно домакинство.

Основната разлика в дефинициите на ЗЧРБ е, че членове на семейството на български гражданин са и възходящите му. Членовете на семейството на чужденеца се ограничават до съпруга и децата му.


визи за България

Видове визи в България

За да влезе в България, всеки чужденец, който е гражданин на държава, с която България няма безвизов режим, следва да се снабди с българска или шенгенска виза.

Съгласно разпоредбите на ЗЧРБ, в България се издават следните видове визи:

 1. Виза за летищен транзит – тип „A“;
 2. Виза за краткосрочно пребиваване – тип „C“;
 3. Виза за дългосрочно пребиваване – тип „D“.

Важно е да се знае, че виза C и Д не може да се издаде от България. Кандидатът следва да подаде документите си в българско посолство или консулство в чужбина. За съжаление, отказите за издаване на виза стават все повече и повече. Масово се отказват дори визи на съпрузи на български граждани. При постановен отказ, кандидатът има 14-дневен срок да го обжалва пред българския съд.

Виза за летищен транзит

Визата за летищен транзит не е стандартната „транзитна виза“. Тази виза е необходима само на чужденец, който пристига със самолет и желае да бъде допуснат в международната транзитна зона на летището, преди да се качи на следващия си полет. Повечето чужденци не се нуждаят от виза за летищен транзит.

Виза за краткосрочно пребиваване

Така наречената виза C може да бъде както транзитна виза, така и виза за краткосрочно пребиваване. С тази виза чужденецът може да пребивава в България най-много 90 дни в рамките на 180-дневен период. Ако визата е издадена като транзитна, то чужденецът има право да се намира в България само до 48 часа. Този кратък срок се разрешава с цел чуждестранният гражданин да премине транзитно през страната (например от Сърбия до Турция).

Визата за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена със срок на валидност до 5 години и да бъде с право за еднократно, двукратно или многократно влизане. Важно е да се прави разлика между срок на валидност и срок на разрешено пребиваване! Първото е срокът, т.е. до кога чужденецът може да влезе в България. Второто е за колко дни той може да остане и да пребивава в страната.

Виза за дългосрочно пребиваване

Тази виза, наричана още виза Д или виза по чл. 15 от ЗЧРБ е най-трудна за получаване. Тя се издава на чужденци, които желаят да получат разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване. За тази цел разбира се, чужденецът трябва да има правно основание, предвидено в разпоредбите на ЗЧРБ, за да може да пребивава в България дългосрочно.

Срокът на валидност на тази виза е до 6 месеца, а правото на пребиваване е до 180 дни. Възможно е виза Д да се издаде със срок от една година и с право на пребиваване до 360 дни, но това става по отделна наредба и се прилага рядко.


пребиваване в България по ЗЧРБ

Пребиваване в България

Чужденците могат да пребивават в България краткосрочно, продължително, дългосрочно и постоянно. Дългосрочното пребиваване често е бъркано с дългосрочно или постоянно пребиваване. На английски език, разликата между продължително и дългосрочно пребиваване въобще не може да се усети, което води до сериозни обърквания.

Краткосрочно пребиваване

ЗЧРБ дефинира, краткосрочното пребиваване като такъв с максимално разрешен срок на пребиваване от 90 дни за всеки период от 180 дни. В режим на краткосрочно пребиваване са чужденците с българска виза C, шенгенска виза, както и тези с безвизов режим с България (например граждани на САЩ, Канада и др.).

Продължително пребиваване

Чужденците със статут на продължително пребиваващ имат разрешен срок да пребивават в страната до една година. Това е най-често получаваният статут. От него се възползват съпрузи на български граждани, студенти, инвеститори и много други. Съгласно ЗЧРБ, след 5 годишен статут на дългосрочно пребиваващ, чужденецът има право да получи разрешение аз постоянно пребиваване. В определени случаи, този срок може да бъде съкратен до 3 години.

Дългосрочно пребиваване

Дългосрочното пребиваване е най-рядко даваният статут на пребиваване в България. Чужденецът получава право на пребиваване с първоначален 5 годишен срок и възможност за подновяване.

Постоянно пребиваване

Постоянно пребиваване най-често получават чужденци, които са пребивавали 5 години със статут на продължително пребиваващ. Този вид пребиваване получават също така и чужденци от български произход, инвеститори и др.


Ако имате нужда от правен съвет по ЗЧРБ или от съдействие за кандидатстване за виза или право на пребиваване, можете да се свържете с нас.

21 коментара

 1. Здравейте, женана съм за бразилски гражданин трябва ли той да си извади първо виза Д, за която да подаде документи от Бразилия, за да може да кантидатства тук за пребиваване?

  1. Author

   Здравейте,
   Да, най-напред трябва да кандидатства за виза Д от Бразилия и ако я получи, да пътува до България за да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване.
   Пишете ни ако Ви е нужна помощ.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu


 2. Здравейте,живея в България вече 20 години имам постоянно пребиваване, гражданин на Република Молдова съм искам да се подам документите за Българско гражданство ,но незнам къде и как какви документи трябват.

  1. Author

   Здравейте,
   Процедурите по придобиване на гражданство не са лесни и е най-добре да се вържете с офисите ни за консултация. Можете да потърсите съдействие и от Министерството на правосъдието като алтернатива.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu


 3. Здравейте, имам постоянно пребиваване повече от 10 години като работещ в България, удалжавано няколко пъти, за последните години около извънредното корона положение и след това, съм пребивавала в страната около 15тина дни в годината. Възможно ли е да имам проблеми при следващото подновяване на постоянното пребиваван ?


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *